Lưu trữ theo thẻ: Lê Anh Hùng

“Tái Cấu Trúc”: “Ai” tái cấu trúc “Ai”?

2011-11-08

Thật sai lầm khi coi nhà nước hiện hành như một kẻ bảo vệ toàn trí toàn năng cho toàn bộ hoạt động kinh tế.

AFP

Đổ đất làm đường (ảnh minh họa) AFP

Continue reading

1 phản hồi

Đăng trong BẠN ĐỌC VIẾT

Chính phủ và chính sách

2011-10-11

Nhiều chính sách của chính phủ hiện nay đang thực sự phá hoại nền kinh tế Việt Nam, khiến cho thị trường hỗn loạn, tạo ra sự bất công ngày càng sâu sắc trong xã hội, còn kẻ thù của chúng ta thì lại vui mừng.

RFA PHOTO

Người dân đồng bằng sông Cửu Long đang phơi lúa. Ảnh chụp tháng 4 năm 2011.

Continue reading

Để lại phản hồi

Đăng trong BẠN ĐỌC VIẾT