Thiên tai sa mạc hóa ở Việt Nam

2012-04-26

Sa mạc hóa là một trong những loại hình thiên tai đang xảy ra ở Việt Nam và mức độ gây thiệt hại do hạn hán và sa mạc hóa được xếp hạng thứ 3, chỉ đứng sau lũ lụt và bão.

AFP photo

Một vùng đất bị ảnh hưởng bởi sa mạc hóa ở phía nam tỉnh Bình Thuận. Hơn 9.000.000 ha đất tại Việt Nam có nguy cơ biến thành sa mạc tính đến tháng 3/2008.

Đọc tiếp Thiên tai sa mạc hóa ở Việt Nam

HRW kêu gọi Úc thúc đẩy VN tôn trọng nhân quyền

2012-04-26

Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế (Human Rights Watch) kêu gọi chính phủ Úc tạo sức ép lên chính phủ Việt Nam về vấn đề nhân quyền.

Photo courtesy of XuanDienBlog

Công an tham gia cưỡng chế đất ở Văn Giang hôm 24/4/2012.

Đọc tiếp HRW kêu gọi Úc thúc đẩy VN tôn trọng nhân quyền

Chuyện kể từ người giúp đỡ công nhân Việt tại Malaysia


2012-04-26

Công nhân Việt sang Malaysia theo chương ttrình xuất khẩu lao động đã lên tới một trăm nghìn hoặc hơn.

AFP photo

Lao động nước ngoài lên xe buýt sau giờ làm việc tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Đọc tiếp Chuyện kể từ người giúp đỡ công nhân Việt tại Malaysia