“Đại gia” hay “trọc phú” thời hiện đại?


2012-04-26

Không phải tất cả những “đại gia” Việt Nam đều sống giống như đẳng cấp mà xã hội gắn cho họ cái tên, mà phần nhiều cách sử dụng đồng tiền sẽ thể hiện giá trị thực chính con người họ.

RFA PHOTO

Một chiếc xe Roll Royce trên đường Trường Sơn, Quận Tân Bình, TPHCM hôm 13 tháng 07 năm 2011.

Đọc tiếp “Đại gia” hay “trọc phú” thời hiện đại?