Diễn đàn chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái


2012-05-29

Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 5 vừa qua, hơn 40 thanh niên đến từ nhiều nước trên thế giới đã tập trung về Bangkok, Thái Lan trong một diễn đàn với chủ đề chống lại nạn bạo lực đối với phụ nữ và các em gái.

AFP photo

Một phụ nữ Ấn Độ đi trên một chuyến tàu ở Hyderabad với đứa con trai đang ngủ trong một cái võng tạm hôm 08 tháng ba năm 2012, ngày Quốc tế Phụ nữ.

Đọc tiếp Diễn đàn chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái