Liệu Little Saigon có tạo lịch sử trong cuộc bầu cử 2014?

Little Saigon có làm nên lịch sử trong cuộc bầu cử vào ngày Thứ Ba, 4 Tháng Mười Một, hay không? Đây là câu hỏi còn tùy thuộc nhiều điều, và điều quan trọng hơn cả, là tùy thuộc vào lá phiếu của cử tri gốc Việt.

Năm nay là năm bầu cử giữa kỳ, tức là không bầu tổng thống, và theo thống kê, tỷ lệ cử tri đi bầu thường thấp.

Tuy nhiên, mức độ thấp của cử tri gốc Việt ở Little Saigon lại không bằng cử tri người bản xứ. Vì vậy, ứng cử viên gốc Việt có nhiều cơ hội thắng cử hơn.

Đó là lý do tại sao lần bầu cử này Quận Cam có tới 19 ứng cử viên gốc Việt ra tranh cử và tái tranh cử.

Trong đó, đáng chú ý nhất là chức thượng nghị sĩ tiểu bang California, Địa Hạt 34, giữa hai ứng cử viên Janet Nguyễn (Cộng Hòa) và Jose Solorio (Dân Chủ).

Bà Janet Nguyễn hiện là giám sát viên đại diện Địa Hạt 1 của Orange County. Còn ông Jose Solorio hiện là chủ tịch Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Đại Học Rancho Santiago.

Quý vị có thể đọc thêm chi tiết bằng cách vào đường link của trang nhà RFA dưới đây:

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/election-2014-little-saigon-nl-10312014092430.html
Nếu quý vị bên VN, không thể vào được, xin quý vị vào địa chỉ “chauatudo.info”, hoặc “achautudo.info” rồi nhập đường link trang web của ban việt ngữ vào.

Sự quan trọng của “Quyền im lặng”

“Quyền im lặng” được hiểu một cách phổ quát trong hiến pháp nhiều nước là nhằm bảo vệ sự công bằng của luật pháp tránh áp đặt hay sử dụng kỹ thuật bức cung trá hình đối với một cuộc điều tra không có sự hiện diện của luật sư đại diện cho nghi can. Trong khi đó nhiều chục năm qua Quốc hội Việt Nam lại không muốn thông qua quyền này. Trên nhiều bộ phim hình sự của Mỹ người xem thường thấy cảnh sát Mỹ bắt một nghi can với một câu nói bắt buộc phải đọc cho chính nghi can đó nghe trước khi giải giao về đồn cảnh sát như sau:

“You have the right to remain silent; Anything you say can be used against you in a court of law; You have the right to consult with a lawyer and have that lawyer present during the interrogation; If you cannot afford a lawyer, one will be appointed to represent you”.

Bạn có quyền giữ im lặng; Bất cứ điều gì bạn nói có thể được sử dụng để chống lại bạn trong một tòa án của pháp luật; Bạn có quyền tham khảo ý kiến ​​một luật sư và có luật sư hiện diện trong cuộc thẩm vấn; Nếu bạn không thể đủ khả năng một luật sư, một luật sư sẽ được bổ nhiệm làm đại diện cho bạn.

Câu nói của cảnh sát Mỹ theo luật Miranda bắt buộc một người bị bắt được quyền có một luật sư ngồi kế bên khi cảnh sát thẩm vấn để tránh trường hợp mớm cung, bức cung hay thậm chí áp lực người bị hỏi cung để họ khai những điều không có thật. Đây là “Quyền Im lặng” được bảo vệ bởi hiến pháp Mỹ và không một luật sư hay cảnh sát nào của Mỹ không biết.

Quý vị có thể đọc thêm chi tiết bằng cách vào đường link của trang nhà RFA dưới đây:

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/rights-to-silence-y-significant-ml-10312014083505.html
Nếu quý vị bên VN, không thể vào được, xin quý vị vào địa chỉ “chauatudo.info”, hoặc “achautudo.info” rồi nhập đường link trang web của ban việt ngữ vào.