Lưu trữ theo thẻ: Anh Vũ

Giải pháp nào cho phiến quân Hồi giáo Nam Thái Lan?

000_Hkg8470143-305.jpg

Một vụ đánh bom của dân quân Hồi Giáo tại tỉnh Pattani, Thái Lan hôm 11 tháng 4 năm 2013.

AFP photo

Ngày 16 tháng 5 năm 2013, tại Bangkok các tổ chức HRW thế giới, HRW Thái Lan và nhiều tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế đã tổ chức một hội thảo với nội dung về vấn đề quyền con người và tình trạng bất ổn ở miền Nam Thái Lan. Cho dù cuộc đàm phán giữa chính phủ Thái Lan và các tổ chức phiến quân Hồi giáo ở ba tỉnh miền Nam Thái Lan đã tiến hành nhưng đang đi vào bế tắc, tưởng như không thể giải quyết được.

Đọc tiếp Giải pháp nào cho phiến quân Hồi giáo Nam Thái Lan?