Lưu trữ theo thẻ: Lê Trần Luật

“Hương hoa lài” khích lệ tiếng nói đối kháng

2011-02-28

Trong tuần qua, tại Việt Nam xuất hiện một số kêu gọi ngươì dân đứng lên đòi hỏi những quyền cuả họ như dân chúng ở tại Bắc Phi, Trung Đông.

Ảnh: Hoàng Khương chụp lại qua video.

Ông Nguyễn Đan Quế ký vào biên bản bắt quả tang về hành vi “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Đọc tiếp “Hương hoa lài” khích lệ tiếng nói đối kháng