Lưu trữ theo thẻ: Nguyễn Đan Quế

Sự thật phía sau đoạn phim LM Nguyễn Văn Lý tại tòa án


2011-03-12

Sau khi bác sĩ Nguyễn Đan Quế và Linh Mục Nguyễn Văn Lý phổ biến lời kêu gọi người dân Việt Nam xuống đường biểu tình để nối tiếp cuộc cách mạng dân chủ ở các nước Trung Đông, công an Việt Nam đã mời Bác sĩ Nguyễn Đan Quế làm việc liên tục, riêng Linh Mục Nguyễn Văn Lý thì bị cô lập chặt chẽ.

RFA file

Ngày 15 tháng 3, 2010 linh mục Nguyễn Văn Lý đã được đưa về Nhà Hưu Dưỡng của Gìáo phận Huế để điều trị. RFA file

Đọc tiếp Sự thật phía sau đoạn phim LM Nguyễn Văn Lý tại tòa án

“Hương hoa lài” khích lệ tiếng nói đối kháng

2011-02-28

Trong tuần qua, tại Việt Nam xuất hiện một số kêu gọi ngươì dân đứng lên đòi hỏi những quyền cuả họ như dân chúng ở tại Bắc Phi, Trung Đông.

Ảnh: Hoàng Khương chụp lại qua video.

Ông Nguyễn Đan Quế ký vào biên bản bắt quả tang về hành vi “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Đọc tiếp “Hương hoa lài” khích lệ tiếng nói đối kháng