Lưu trữ theo thẻ: Nguyễn Khanh

Những điểm đáng chú ý trong bài diễn văn của Tổng thống Obama

Vài giờ đồng hồ nữa, Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ đọc bản thông điệp hàng năm gửi quốc hội và nhân dân Mỹ, trình bày về tình hình quốc gia và những điều ông muốn thực hiện trong những ngày tháng tới. Diễm Thi của Ban Việt Ngữ có cuộc trao đổi ngắn với anh Nguyễn Khanh để gửi đến quý vị những điểm đáng chú ý trong bản thông điệp liên bang  mà Tổng Thống Hoa Kỳ sắp đọc.

Nhiều thay đổi?

Diễm Thi: Chào anh, theo anh điểm nào là điểm anh chú ý nhất liên quan đến bản thông điệp liên bang 2015?

Nguyễn Khanh: Theo tôi, điều đáng chú ý nhất là những năm trước đây, chỉ vài giờ đồng hồ trước khi Tổng Thống đọc bản thông điệp thì Nhà Trắng tiết lộ cho giới truyền thông biết những điểm quan trọng. Nam nay hoàn toàn khác, bằng chứng là trong 2 tuần lễ qua, có thể nói là hầu như mỗi ngày Nhà Trắng lại tiết lộ cho báo chí biết một hoặc 2 điều mà Tổng Thống sẽ trình bày.

Diễm Thi: Tại sao vậy?

Nguyễn Khanh: Tôi thấy có nhiều lý do.

Thứ nhất là Quốc Hội Liên Bang Hoa Kỳ bây giờ thuộc về đảng Cộng Hòa, do đó vị Thổng Thống Dân Chủ đi tìm sự ủng hộ của dân chúng, và cách tốt nhất là cho người dân biết những gì ông sẽ nói trước khi ông trình bày trước Quốc Hội. Điểm thứ nhì là Tổng Thống Obama đang ở 2 năm cuối cùng của nhiệm kỳ 2, tức là ông sửa soạn rời Nhà Trắng, và người ta thường nói rằng ở những năm cuối đó thì người lãnh đạo quốc gia hầu như chẳng làm điều gì quan trọng cả, chỉ ngồi chờ người sẽ kế nhiệm mình. Ông Obama không muốn người dân Mỹ nghĩ như thế, do đó, ông cho công bố những điều muốn làm để chứng tỏ với người dân Mỹ là ông làm việc cho đến ngày cuối cùng, giờ cuối cùng, phút cuối cùng, trước khi ông rời Nhà Trắng.

Quý vị có thể đọc thêm chi tiết bằng cách vào đường link của trang nhà RFA dưới đây:

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/state-of-the-union-2015-nk-01202015113648.html
Nếu quý vị bên VN, không thể vào được, xin quý vị vào địa chỉ “chauatudo.info”, hoặc “achautudo.info” rồi nhập đường link trang web của ban việt ngữ vào.

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam và Giải Nhân Quyền 2014

Trong cuộc họp báo tổ chức chiều mùng 7 tháng Mười Một 2014 tại thành phố Wesminster, bang California, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đã công bố danh sách những đơn vị và cá nhân được chọn lãnh Giải Nhân Quyền 2014. Tân khôi nguyên nhân quyền năm nay gồm Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, nhà tranh đấu Nguyễn Bắc Truyển cùng với 2 nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình. Sau cuộc họp báo, Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng, Điều Hợp Viên Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đã dành cho Nguyễn Khanh của Ban Việt Ngữ chúng tôi cuộc trao đổi ngắn sau đây.

Nguyễn Khanh: thay mặt cho quý khán thính giả Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do, chúng tôi xin chúc mừng Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam và cám ơn ông. Hai mươi hai cá nhân và đơn vị được đề cử, chọn được 3 đơn vị và cá nhân để trao giải nhân quyền năm nay. Công tác đó có khó khăn lắm không?

Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng: thật sự ra công việc đó không phải là một công việc dễ làm. Bời vì thứ nhất, thật tình mà nói, chúng tôi thấy ai cũng xứng đáng cả. Hai mươi hai đơn vị và cá nhân được đề cử đều là như người rất xứng đáng, thứ nhì là anh em trong ban tuyển chọn cho điểm khác nhau chứ không phải là đồng thuận với nhau, vì mỗi người bỏ phiếu theo một cách nhìn khác nhau, nhưng cuối cùng, tất cả các anh em đạt được đồng thuận trên số điểm chung, nhưng khi tranh cãi, có nhiều khó khăn cho đến khi chúng tôi đi đến kết quả cuối cùng.

Quý vị có thể đọc thêm chi tiết bằng cách vào đường link của trang nhà RFA dưới đây:

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-hr-award-2014-11092014065116.html
Nếu quý vị bên VN, không thể vào được, xin quý vị vào địa chỉ “chauatudo.info”, hoặc “achautudo.info” rồi nhập đường link trang web của ban việt ngữ vào.