Lưu trữ theo thẻ: Thanh Quang

Giặc đã vào nhà …

000_Hkg9826196-600.jpg

Công an yêu cầu người dân rời các con đường gần đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội ngày 18 tháng 5 năm 2014

AFP photo

Việc phương Bắc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 ngay trong vùng đặc quyền kinh tế VN là hành động thêm nữa, qua nỗ lực thực hiện tham vọng bành trường bá quyền, ngày càng ra sức thôn tính một nước VN CS đàn em và coi thường luật pháp quốc tế. Nhưng điều mà mọi người có thể tiên đóan được, đó là Bắc Kinh tiếp tục vào sâu trong “Ngôi Nhà VN” giữa lúc đã “án binh bất động” rồi trong khắp quê hương VN dưới hình thức này hay hình thức khác, khiến tổ quốc VN lâm cảnh “sơn hà nguy biến” mà người dân Việt yêu nước cáo giác là do giới cầm quyền trong nước từ lâu “ hèn với giặc ác với dân” – và cả sự thờ ơ của một số thành phần dân Việt “nhảy đầm”, “cưa đá”.

Quý vị có thể đọc thêm chi tiết bằng cách vào đường link của trang nhà RFA dưới đây

Nguồn lấy từ: http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReadingBlogs/wh-vns-should-do-fend-off-cn-aggress-tq-05192014112414.html

Nếu quý vị bên VN, không thể vào được, xin quý vị vào địa chỉ “chauatudo.info”, hoặc “achautudo.info” rồi nhập đường link trang web của ban việt ngữ vào.

30/4 – hoài nghi và nuối tiếc

000_HKG2005042754750-305.jpg

Bộ đội cộng sản Việt Nam dẫn giải lính VNCH trên đường phố Saigon sau ngày 30 Tháng Tư năm 1975.

AFP photo

Thời điểm đánh dấu kỷ niệm 39 năm ngày Sàigòn thất thủ về tay người CS Miền Bắc “huynh đệ tương tàn”, khi mà – nói theo lời bán nguyệt san Tự Do Ngôn Luận – “toàn dân VN sắp kỷ niệm với hàng chục triệu người miền Nam buồn, hàng chục triệu người miền Bắc tiếc và có lẽ vài triệu đảng viên vô sản nay thành tư bản vui”; nói theo lời nhà báo Bùi Tín, “ Ngày chiến tranh kết thúc, ngày vui của những người thắng cuộc, ngày buồn của những người thua cuộc”; và theo nhà văn Thùy Linh từ Hà Nội:

Quý vị có thể đọc thêm chi tiết bằng cách vào đường link của trang nhà RFA dưới đây

Nguồn lấy từ: http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReadingBlogs/sorrow-of-the-april-30-event-tq-04272014113257.html

Nếu quý vị bên VN, không thể vào được, xin quý vị vào địa chỉ “chauatudo.info”, hoặc “achautudo.info” rồi nhập đường link trang web của ban việt ngữ vào.