image

Hiệu quả hay không – Thông tư mới của ngành công an? (phần 1)

Mới đây, Bộ công an ban hành thông tư nghiêm cấm bức cung, mớm cung hoặc dùng nhục hình dưới bất kỳ hình thức nào trong quá trình điều tra hình sự. Thông tư này cũng qui định điều tra viên không được sách nhiễu đối với người bị tạm giữ; Không được có bất kỳ liên hệ nào với thân nhân hay cơ quan, tổ chức có liên quan đến bị can; Không để lộ thông tin điều tra vụ án. Đây cũng là chủ đề cho diễn đàn bạn trẻ kỳ này cùng với phần tham gia của 4 bạn Anna Huyền Trang, Trịnh Kim Tiến, Thúy Nga và Nguyễn Ngọc Lụa.

Quý vị có thể đọc thêm chi tiết bằng cách vào đường link của trang nhà RFA dưới đây

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/YouthForum/how-effective-new-circular-fr-the-police-cn-08212014081350.html

Nếu quý vị bên VN, không thể vào được, xin quý vị vào địa chỉ “chauatudo.info”, hoặc “achautudo.info” rồi nhập đường link trang web của ban việt ngữ vào.

phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 12 483 other followers